skip to Main Content
Nemo Science Center & Paris Gezisi Galeri
Eleştirel düşünebilen, problem çözebilen, yenilikçi ve yaratıcı öğrenciler yetiştirirken dünyanın en önemli bilim müzeleriyle öğrencilerimizin vizyonunu genişletmektir. Öğrencilerimizin akademik başarısını ve fen okur-yazarlıklarını istenilen seviyeye getirmek için görsel, işitsel ve kinestetik öğrenme alanlarını desteklemek adına “Nemo Science Center” akademik gezisini düzenlemekteyiz. Bahçeşehir Koleji, bilimsel yöntem becerilerini geliştiren öğrencilerimize yaparak ve yaşayarak öğrenme sürecini bu geziyle desteklemektedir.
Nemo Paris (1)
Back To Top
Ara